Если ли случаи излечения ребенка от сахарного диабета